SOLUN – 2 noćenja

S O L U N

(2 noćenja – autobusom)

05.03.-09.03.2020.

Cena 119 eur

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan . BEOGRAD/KRAGUJEVAC/SOLUN

Polazak iz Beograda, sa parkingakod hale sportova na Novom Beogradu. u 21:00 časova. Polazak iz Kragujevca u 23.00h od Roda Centra.Noćnavožnja krozSrbiju I Makedoniju sausputnim kraćim zadržavanjima radi odmora I granicnih formalnosti.

2.dan .-Dolazak u Solun u prepodnevnim casovima. Panoramski obilazak Soluna: Bela Kula, Via Egnatia, Crkva Svetog Dimitrija , Srpsko vojničko groblje Zejtinlik. Slobodno vreme .Smeštaj u hotel. . Noćenje.

  1. dan – Doručak. Slobodno vreme . U popodnevnim časovima Fakultativni polazak do soping mola COSMOS www,mediterraneancosmos.gr/,  Povratak u hotel.Nocenje  

5.dan –Doručak. Napuštanje hotela. .Fakultativni polazak na izlet do malog mesta Litohoro koje se nalazi ispod največe Grčke planine Olimp. Nakon toga odlazak do Paralije. Slobodno vreme ,šetnja. Do polaska za Solun. Polazak za Srbiju u kasnim popodnevnim časovima. Vožnja preko graničnog prelazaEvzoni sa kraćimzadržavanjem u Free Shopu-u. Nastavak vožnje preko Makedonije.

6.dan .-Dolazak u Srbiju u ranim jutarnjim satima.(Kraj usluga)

Tip smeštaja – Sobe 1/2,1/2+1

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednost ipo SREDNJEM KURSU NBS na dan uplate.

Doplata za 1/1 60% od cene aranzmana /jednokrevetna soba na upit

 

Cena aranžmana obuhvata:

– prevoz autobusom turisticke klase(tv,dvd,klima)solo ili dubbledecker,od 16 do 87 mesta,na navedenoj relaciji

– smeštaj u Solunu u hotelu Telioni 3*** ili sličan u samom centru grada u 1/2,1/2+1 sobama na bazi 2 ND švedski so

– usluge stručnog vodiča

– troškove organizacije putovanja.

Cene aranžmana ne obuhvata:

– fakultativne izlete (minimum 25 osoba);

– međunarodno zdravstveno osiguranje 143  dinara po osobi po danu

– ostale individualne troškove.

– boravišna taxa plaća se na recepciji hotela 1,5 eur ponoci po osobi

Način plaćanja:

*Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednost ipo SREDNJEM KURSU NBS na dan uplate

– u dinarskoj protivvrednosti po SREDNJEM KURSU NBS na dan uplate, 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pred put (mogućnost plaćanja na 4 rate –januar-april putem čekova deponovanih pre polaska na put

Cena fakultativnih izleta: (neophodan minimum 25 putnika )

– Izlet –Litohoro, -Paralija – 15eur

– Soping mol COSMOS / www.mediterraneancosmos.gr/-10 eur

NAPOMENA:

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jercarinskiorgani s vremenanavremeproveravajuposedovanjepoliseputnogosiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog ne posedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.

*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.MINIMUM VAŽNOSTI JOS ŠEST MESCIPO ZAVRŠETKU PUTOVANJA Organizator putovanja nije ovlašćeni ne ceni valjanost putnih I drugih isprava.

*PutnicikojinisudržavljaniSrbije u obavezisu da se samiupoznajusaviznimrežimomzemlje u kojuputuju.

*Maloletniputniciprilikomputovanja, akonisu u pratnjiroditelja, morajuimatioverenusaglasnostroditelja.

*Fakultativniizletinisuobaveznideoprogramaizaviseodbrojaprijavljenihputnika.

*Termini fakultativnihizletasupromenljiviizaviseodslobodnihterminapolokalitetima, brojaprijavljenihputnikaiobjektivnihokolnosti.

*Sadržajpanoramskograzgledanjaiobilazakalokaliteta, predviđenihprogramom, podložan je promeniukoliko je to uslovljen o opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog remena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnimkolapsomislično).

* U okvirupanoramskograzgledanjagradovanavedenih u programimaputovanja MOJA TRAVEL DOO nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucijaispomenikakulture, osimkada je to posebno na značeno.

*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužinetrajanjaobilazaka, terminapolazaka, vremenadolaskaidaljegrasporeda u aranžmanu).

* Napominjemo da je putovanjegrupno, i tome je svepodređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzikaifilmovikoji se puštaju, neutralniposvomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, iimajte u vidu da ono što je zanekogatoplo, zadrugog je hladnoi sl. Dakle, zagrupnoputovanjepotrebno je puno razumevanje među putnicima I osećaj kolektivizma.

*Rasporedmesta u autobusupraviorganizatorpremaredosleduprijavljivanja.

*Mole se putnici da voderačuna o svojim putnim ispravama, novcu I stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavlja njevrednih stvari u autobusui u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:

Smeštaj u hotele jeprvog dana boravkaposle 14 časova (retko je mogućranijiulazak) a izlazakiz soba je u 09 časovaujutro.

OPIS SMESTAJA

LOKACIJA:Hotel TELIONI 3*** -Centar grada Soluna Sobe su 1/2,1/2+1 satwc, TV

WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu internet I nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka internet usled tehničkih problema),

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja I kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi Od smeštajnih objekata.

 

MOJA TRAVEL zadržava pravo zamene ovoghotela sličnim iste ili višekategorije.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 55 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJAPUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA MOJA TRAVEL

Organizatorputovanja MOJA TRAVEL , Licenca br. 20/2017.