MINHEN – OKTOBARFEST – BEERFEST

MINHEN –OKTOBARFEST –BEERFEST

03.10.- 07.10.2019. /autobusom/       

Minhen je glavni grad nemačke pokrajine Bavarske. Prvi podaci o Minhenu potiču iz VI veka kada su Bavarci, pleme Alemana, osnovali više naseobina na reci Izar. Danas, te naseobine možemo prepoznati po nastavku –ing, kao što su delovi Minhena: Švabing,Aubing,Sendling…Krajem X i početkom XIveka monasi osnivaju manastir koji se zvao Apud Munihen. Smatra se da odatle potiče današnje ime ovoga grada. Minhen je osnovao saksonski vojvoda Henry The Lion (Henri Lav), u XII veku, kao centar trgovine i kovanja novca. Posle Prvog svetskog rata, postao je centar ideje o nacionalnom socijalizmu koja je dovela do uspona Adolfa Hitlera. Grad je bio teško oštećen za vreme Drugog svetskog rata ali je kasnije obnovljen. Mnogi smatraju da je Minhen nemacki grad koji ima najviše prestoničkog duha posle Berlina. Njegove grandiozne palate bavarskog doba  daju izgled metropole od velike važnosti. Kada se tome dodaju neverovatni posleratni ekonomski uspesi ( hi-tech giganti kao sto su BMW, vazdušna kompanija MBB i grupa za elektroniku Siemens), kao i njegov tesko zarađen status nacionalnog modnog arbitra, nije teško shvatiti zašto je Minhen magnet za dosljake.

Oktobarfest najveća atrakcija Minhena i najveći svetski narodni festival koji traje 16 dana i održava se svake godine u periodu od pretposlednje nedelje septembra pa sve do prve nedelje oktobra.

Istorija Oktobarfesta datira iz davne 1810 godine, kada je prvi put i to 12. oktobra održana velika svetkovina u čast venčanja prestolonaslednika, princa Ludviga sa princezom Therese von Sachsen-Hildburghausen. Tom prilikom je organizovana i velika trka konja, koja je i narednih godina počela tradicionalno da se organizuje, da bi na kraju prerasla u festival koji je danas poznat kao Oktobarfest.

Pivo na Oktobarfestu je intenzivnijeg ukusa, tj većeg je procenta alkohola i zaista je bolje. Ono se ,namenski za festival čuva i priprema na poseban način, a velike pivnice na tržište izbacuju ograničenu količinu piva za vreme trajanja Oktobarfesta.

Hofbrauhaus Pivo se ispija u svetski poznatoj taverni u centru Minhena koja je postala kraljevska pivnica jos davne 1605. Velika zabava i gošćenje, poznato kao gemuchtlikheid, poteklo je direktno iz Hofbrauhaus zajedno sa pivom koje slobodno teče ovde svakoga dana. Serviraju ga jedre i rumene mlade žene odevene u bavarsku nošnju a služi se u kriglama od po litar. Vesela atmosfera vlada konstantno u holovima taverne, a potpomognuta je trupkanjem uz muziku tradicionalnih bavarskih om-pah bendova i pesmama o pijenju.

Program putovanja:

 1. dan Sastanak kod roda centra u 17.30h. Polazak u 18.00h. IzBeograda sa parkinga kod hale sportova na Novom Beogradu u 20.00h. (tačno vreme biće poznato 2 dana pre putovanja). Vožnja autoputem kroz Hrvatsku i Sloveniju ka Austriji, uz kratke usputne pauze za osveženje i obavljanje carinskih formalnosti.
 2. dan MINHEN/OKTOBERFEST Dolazak u Minhen u prepodnevnim. satima. Po dolasku upoznavanje sa gradom, panoramski razgled. .Smestaj u hotel.  Slobodno vreme ili  odlazak na najveći i najznačajniji festival Nemačke – Oktobarfest. Prvi Oktobarfest održan je 1810. godine u čast kralja princa Ludviga (kasnije Ludvig I od Bavarske) koji se tada venčao s princezom Terezom von Sashen – Hildburghausen. Tradicija nije održana u razdoblju od 1854. do 1873. zbog velike epidemije kolere, kao ni tokom dva svetska rata. Festivalu svake godine prisustvuje više od 6 miliona ljudi koji ga posećuju da bi takođe upoznali nemačku (pre svega bavarsku) kulturu kao i da bi probali tradicionalna nemačka piva, kobasice… koji su poznati širom sveta. U večernjim časovima povratak za hotel.. Noćenje.
 3. dan MINHEN / OKTOBERFEST Doručak. Nakon doručka fakultativni odlazak u neki od soping molova –outlet centara. Povratak u hotel. U 15h polazak na  beer festival  – Oktobarfest. U večernjim časovima povratak za hotel.  Noćenje.
 4. dan MINHEN- GRAC –  Doručak. Napuštanje hotela. Polazak ka Gracu. Dolazak u drugi po veličini grad u Austriji.  Slobodno vreme za setnju I individualne aktivnosti  do popodnevnih časova kada je predviđen polazak za Srbiju.
 5. dan Dolazak u Beograd/Kragujevac u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA  …198 eur

Cena aranžmana uključuje:

 • prevoz visokopodnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji (klima/grejanje, audio-video oprema)
 • 2 noćenja sa doručkom („buffet“/“švedski sto“ – samoposluživanje) u Minchenu –siri centar  u hotelu INFINITY 4**** www.infinity-munich.de
 • smeštaj u 1/2 ili 1/2+1 sobe sa kupatilom
 • obilaske prema programu
 • usluge licenciranog vodiča
 • organizacione troškove

Cena aranžmana ne uključuje:

 • Ulaznice za muzeje i druge turističke objekte
 • Troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja (može se dobiti u agenciju po ceni od  143 din za osobe do 70 godina.
 • Ostale nepomenute usluge
 • Doplata za jednokrevetnu sobu – 95 € – isključivo na upit
 • fakultativni izlet –OUTLET CENTAR 10 EUR

USLOVI PLAĆANJA: PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU CREDIT AGROCOLE BANKE  NA DAN UPLATE

 • Gotovinski – rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 30%, a ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre datuma polaska.
 • Administrativnom zabranom na platu – obračun se vrši po  kursu  1eur-120din  Administrativnim zabranama.
 • U mesečnim ratama ČEKOVIMA: prilikom rezervacije plaća se 30% od cene aranžmana, a ostatak duga se deli na jednake mesečne rate, koje dospevaju 10 ili 20.u mesecu, a najkasnije do 10.11.2019. Za rate koje dospevaju po povratku sa puta, deponuju se čekovi građana kao garancija plaćanja.

 

 

 

POPUSTI I DOPLATE: NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. U pojedinim  smeštajnim objektima  treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
• doplata za jednokrevetnu sobu –  eur 

FAKULTATIVNI IZLETI:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

NAPOMENE:

 • U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika iz Kragujevca, biće organizovan transfer do Beograda.
  svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  • organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
  • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Grčke.
  • u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
  • TA MOJA TRAVEL DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
  • obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
  • putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
  • minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 50. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
  • upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”.
  • Raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
– putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. -putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: TA MOJA TRAVELDOO , Kragujevac, mail:mojatravel@gmail.com, tel: 034/208-026 Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Jelena Damnjanovic..

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

MOJA TRAVEL DOO  zadržava pravo zamene ovih hotela   iste ili više kategorije.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA MOJA TRAVEL DOO

Organizator putovanja   MOJA TRAVEL DOO, Licenca br. 20/2017.