ISTANBUL – 3 NOĆENJA

ISTANBUL PROGRAM

13.02. – 18.02.2020. /6 DANA AUTOBUSOM-3 NOĆENJA/

CENA 119 eur

 

Istanbul – grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Danas je Istanbul velegrad, sa preko 13 miliona stanovnika koji žive i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo I staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu.

 1.DAN :  KRAGUJEVAC -POŽAREVAC-ISTANBUL. 

Polazak iz Beograda u 15.00h. Polazak iz Požarevca u 16.15h ispred Dis-a sa parkinga. Polazak iz Beograda u 17h od Roda Centra. Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.

2.DAN : ISTANBUL.

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Zlatni  rog, Galata most, centar grada, Taksim. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

3.DAN: ISTANBUL. 

Doručak. .Polazak na fakulatativni obilazak sa lokalnim vodičem : Trga Sultan Ahmed, nekadašnjeg Antičkog hipodroma, obilazak Plave džamije, Aja Sofije i Topkapi dvorca… Slobodno vreme za shoping i individualne aktivnosti.  Povratak u hotel. Noćenje.

4.DAN: ISTANBUL 

Dorucak . Polazak na fakultativni odlazak do Vaseljenske Patrijaršije. I nakon toga polazak na fakultativno krstarenje Bosforom. Povratak u hotel. Slobodno vreme . Noćenje.

5.DAN : ISTANBUL

Dorucak. Napustanje hotela .Polazak za Jedrene . slobodno vreme do polaska za Srbiju. Slobodno vreme . U 16h polazak za Beograd./Požarevac Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.

6.DAN: KRAGUJEVAC/POŽAREVAC /BEOGRAD Dolazak u Požarevac, u jutarnjim casovima satima.

 

CENA ARANŽMANA …….. 119E

ARANŽMAN OBUHVATA:

* Autobuski prevoz na navedenoj relaciji ( audio, video opremljenosti, klima)

* smeštaj u Istanbulu hotelu u 1/2 ili 1/3 sobama , na bazi 3 noćenja sa doručkom /švedski sto

*obilaske prema programu putovanja,

* usluge stručnog vodiča za vreme trajanja aranžmana,

*troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

*fakultativne izlete i ulaznice,

*međunarodno zdravstveno osiguranje 143 dinara po osobi po danu

*individualni troškovi

CENA FAKULTATIVNIH IZLETA– MINIMUM 20 OSOBA PO IZLETU :

* Obilazak Aja Sofije, Plave Dzamije i Top Kapi palate (ulaznice i vodic) – 45eur, /uračunate ulaznice, lokalni vodič, /

*Krstarenje Bosforom sa posetom Vaseljenskoj patrijaršiji – 25 eur

CENA PAKET ARANZMANA – 65 EUR

1.AJA SOFIJA, PLAVA DŽAMIJA, TOPKAPI PALATA – ULAZNICE ,SLUSALICE, LOKALNI VODIČ,

2.VASELJENSKA PATRIJARŠIJA SA CRKVOM SVETOG DJORDJA ,KRSTARENJE BOSFOROM , PREVOZ

USLOVI PLAĆANJA:

*Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po Srednjem kursu NBS, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:

Gotovinski – uplata avansa od 30% od ukupne cene aranžmana po osobi prilikom rezervacije, aostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja

* cekovima gradjana na jednake rate s tim sto zadnja rata dospeva 15.03.2020. *administrativnom zabranom na platu s tim sto zadnja rata dospeva najkasnije 15.03.2020.

POPUSTI :

*  Dete do 2 -12 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 20%  ,ima svoje mesto u autobusu

DOPLATE:

* Doplata za 1/1 sobu je 70 €

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA :

OPIS HOTELA: HOTEL “GRAND GROSS” , HOTEL “DINAR” se nalaze u centru starog dela grada Istanbula-LALELI. U hotelima je dostupan WI-FI, Sobe su 1/2i1/3 .Svaka soba poseduje klimu I zasebno kupatilo, TV U svom sastavu poseduje restoran nacionalne kuhinje I kafe bar.

* U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 12:00 časova, po lokalnom vremenu.

NAPOMENA:

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.

*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA. ZA ULAZAK U TURSKU POTREBNO JE DA JE VAZNOST PASOSA 6 MESECI  ZAVRSETKU PUTOVANJA!!!!!

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. *Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. *Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.*Sadržaj panoramskog razgledanja I obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Moja Travel Doo  nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.*Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

MOJA TRAVEL DOO zadržava pravo zamene ovih hotela iste ili više kategorije.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 55 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA MOJA TRAVEL DOO

Organizator putovanja MOJA TRAVEL DOO, Licenca br. 20/2017