ISTANBUL – 2 NOĆENJA

ISTANBUL

05.03.-09.03.2020. 5 DANA AUTOBUSOM-2 NOĆENJA

CENA 95eur

 

Istanbul – grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Danas je Istanbul velegrad, sa preko 13 miliona stanovnika koji žive i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo I staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete nać ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu.

 1.DAN : BEOGRAD-POŽAREVAC-KRAGUJEVAC – ISTANBUL.  Sastanak grupe u 14.30 časova,   Polazak autobusa u 15.00 časova iz Beograda ,sa parkinga kod hale sportova na Novom Beogradu , iz Pozarevca u 16.15 parking kod Dis-a. Polazak iz Kragujevca u 17h od Roda Centra.Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.

2.DAN : ISTANBUL.

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Zlatni  rog, Galata most, centar grada Taksim Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

3.DAN: ISTANBUL. 

Doručak.Polazak na fakulatativni obilazak sa lokalnim vodičem : Trga Sultan Ahmed, nekadašnjeg Antičkog hipodroma, obilazak Plave džamije, Aja Sofije i Topkapi dvorca…   Slobodno vreme za shoping I individualne aktivnosti.  Povratak u hotel.Noćenje.

4.DAN: ISTANBUL 

Dorucak Napuštanje hotela. Slobodno vreme. Polazak na fakultativni odlazak do Vaseljenske Patrijaršije. I nakon toga polazak na fakultativno krstarenje Bosforom. Slobodno vreme do polaska za Srbiju . U 18.00h Polazak za Srbiju. Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.

5.DAN: KRAGUJEVAC/POZAREVAC/BEOGRAD

Dolazak u Kragujevac/Pozarevac/Beograd/u prepodnevnim satima.

 

CENA ARANŽMANA ….95 eur

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

* Autobuski prevoz na navedenoj relaciji ( audio, video opremljenosti, klima)

* smeštaj u Istanbulu hotelu u 1/2 ili 1/3 sobama , na bazi 2 noćenja sa doručkom /švedski sto

* obilaske prema programu putovanja,

* usluge stručnog vodiča za vreme trajanja aranžmana,

* troškove organizacije putovanja

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

*fakultativne izlete i ulaznice,

* međunarodno zdravstveno osiguranje 143 dinara po osoi po danu

*individualni troškovi

CENA FAKULTATIVNIH IZLETA: 

* Obilazak Aja Sofije, Plave Dzamije i Top Kapi palate (ulaznice i vodic) – 45eur,

(min 20 osoba), uračunate ullaznice,stručni lokalni vodič *Krstarenje Bosforom sa obilaskom Vaseljenske

patrijaršije – 25 eur

CENA PAKETA SVIH IZLETA-65 EUR

USLOVI PLAĆANJA:

*Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po SREDNJEM KURSU NBS , na dan

uplate. Ili na 3 rate 30% odmah ostatak cekovima ili administrativnom zabranom do 01.04.2020.

POPUSTI :

*  Dete do 2 -12 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 20%  ,ima svoje mesto u autobusu

DOPLATE:

* Doplata za 1/1 sobu je 40 €

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA :

OPIS HOTELA: HOTELI “ALFA”, „SABENA“ se nalaze u centru starog dela grada Istanbula-FATIH . U hotelima je dostupan WI-FI, Sobe su 1/2i1/3 .Svaka soba poseduje klimu I zasebno kupatilo, TV U svom sastavu poseduje restoran nacionalne kuhinje I kafe bar. * U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 12:00 časova, po lokalnom vremenu.

NAPOMENA:

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.

*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.MINIMUM VAŽNOST PASOSA MORA BITI 6 MESECI OD DANA POVRATKA SA PUTOVANJA.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.

*Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima

na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).

* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja TA MOJA TRAVEL nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.

*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

*Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

/

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

 

TA MOJA TRAVEL DOO zadržava pravo zamene ovih hotela iste ili više kategorije.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 70 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA

PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA MOJA TRAVEL DOO

Organizator putovanja MOJA TRAVEL , Licenca br.20/2017