Budimpešta izlet bez nocenja

 Budimpešta

(izlet bez nocenja – autobusom)

POLAZAK  IZ KRAGUJEVCA , BEOGRADA I NOVOG SADA

TERMIN 11.12.2021  i 18 .12.2021.

        

Budimpešta: spajanjem tri grada: Buda, Obuda i Pest 1873. godine nastala je jedinstvena Budimpešta, danas grad oko 2 miliona stanovnika, administrativni, kulturni, naučni, privredni, trgovinski i saobraćajni centar Mađarske. Lepote Budimpešte doprinose 9 mostova i Kraljevska palata sa uzvišenjima pored Dunava sa budimske strane. I zapamtite, u Budimpešti niste bili ukoliko niste navratili u nadaleko čuvenu poslastičarnicu Žerbo, ukoliko niste zagledali izloge u ulici Vaci ili niste sebi priuštili zadovoljstvo u nekoj od čardi.Pođite sa nama u grad koji je pun iznenađenja.

 

Program putovanja:

1.DanSastanak putnika kod Roda centra  u 20 00 h, polazak u 20.30h iz  Kragujevca , Iz Beograda polazak kod Sava centra –parking  u 23.30 časa. Iz Novog Sada u 00.45 h  sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2.Dan–Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramsko upoznavanje grada : obilazak Trga heroja, Andraši bulevara, Bazilike Sv. Ištvana, Parlamenta, Ribarske tvrđave, Brda Sv. Gelerta. .Slobodno vreme za šetnju Vaci ulicom ili fakultataivni odlazak do soping centra Arena plaza. Povratak u grad i odlazak na fakultativni izlet  za Sent Andreju. Razgledanje sa vodičem i slobodno vreme za šetnju po ovom baroknom gradiću, nerazdvojno vezanim za srpsku istoriju. Povratak u Budimpestu. U vecernjim casovima fakultativno krstarenje Dunavom. Povratak za Srbiju u 20.00h. Vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Dolazak u Novi Sad / Beograd /Kragujevac   u  nocnim casovima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima.

KRAJ PROGRAMA

CENA ARANŽMANA :  35 eura

 

Cena aranžmana obuhvata:

– prevoz autobusom turisticke klase(tv,dvd,klima)solo ili dubble decker,od 16 do 87 mesta,na navedenoj relaciji

mesta se određuju prema prijavi;

– panoramsko razgledanje Budimpešte sa stručnim vodičem;

– usluge stručnog vodiča tokom celog puta ;

– troškove organizacije putovanja.

Cene aranžmana ne obuhvata:

– fakultativne izlete (minimum 25 osoba);

– međunarodno zdravstveno osiguranje 143.00din po osobi po danu

– ostale neimenovane individualne troškove.

 

 

Način plaćanja:

–  u dinarskoj  protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije  na dan uplate,30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10  dana pred put (mogućnost plaćanja na rate do polaska).

 

Cena fakultativnih izleta: (neophodan minimum 25 putnika )

– krstarenje Dunavom                                                              15 eur

– izlet do Sent Andreje                                                                 10e

– Trzni centar Capona I ulaznica za Tropikarijum                 15 eur

 

NAPOMENA:

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u R. Mađarsku.

*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.

*Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).

* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Sunrisetravel-a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.

*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

*Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

 

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 60 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  MOJA TRAVEL, KRAGUJEVAC

Organizator putovanja   MOJA  TRAVEL