BEČ – BEZ NOĆENJA – NOVA GODINA 2020

BEČ – BEZ NOĆENJA – NOVA GODINA 2020

Beč- „grad muzike” je glavni grad Austrije. Grad turizma Beč može da se pohvali širokom ponudom umetnosti i kulturnih sadržaja, mnogim istorijskim znamenitostima, a posetioci ga doživljavaju gostoljubivim, šarmantnim, simpatičnim i kultivisanim. Beč je grad koji poseduje starinski šarm, a istovremeno i savremen i moderan grad sa mladom, inovativnom kulturno-umetničkom scenom i gomilom lokala, kafića i restorana za sladokusce. Ovo je Vaš dan – iskoristite ga maksimalno!

TERMIN 30.12.-01.01.2020.

PROGRAM PUTOVANJA:

  1. dan KRAGUJEVAC-BEOGRAD – NOVI SAD

Polazak iz Kragujevca u 20.00 h , iz  Beograda oko 22h, nastavak putovanja ka Novom Sadu. Iz Novog Sada polazak oko 00:15h sa parkinga kod glavne železničke stanice – stare Lokomotive. Tačna satnica biće poznata jedan dan pred put. Putovanje preko Mađarske sa usputnim pauzama radi odmora.

  1. dan  BEČ – FAKULTATIVNO DUNAVSKI TORANJ –PRATER

Ulazak u Austriju u jutarnjim časovima. Po dolasku u Beč panoramski obilazak grada: dvorac Belvedere, Opera, zimska rezidencija Habsburgovaca – Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, Gradska kuća, jevrejska četvrt, zabavni park Prater, Hundertvaser, novi deo grada Uno-city, dunavski toranj… i šetnja kroz prvi becirk – Stefanova katedrala, Stefanov trg i Kertner ulica. Mogućnost fakultativne posete Dunavskog tornja sa kojeg se pruža nezaboravna panorama Beča i Dunava. Nakon posete Dunavskog tornja, mogućnost fakultativnog odlaska u Prater – najpoznatiji austrijski zabavni park. U Prateru možete posetiti brojne atrakcije – muzej Madam Tiso, Planetarium, Praterturm, simbol Pratera – Rizenrad..ili fakultativno odlazak u TC SCS .DOČEK NOVE 2019. GODINE.

  1. dan NOVI SAD – BEOGRAD -KRAGUJEVAC

Dolazak u Novi Sad ,Beograd I Kragujevac u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.

 

CENA  ARANŽMANA     35 eura

Placanje u dinarima po kursu Credit agrikol banke

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

–     vožnja udobnim autobusom turističke klase (TV, DVD, A/C…), solo ili dabldeker

–     usluge pratioca grupe za vreme putovanja i izleta

–     troškovi organizacije i vođstva puta.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

–     međunarodno zdravstveno osiguranje 143,00 din

–     individualni troškovi putnika

Fakultativno

-SCS  trzni centar 10 e

-Dunavski toranj sa ulaznicom 10eura

-Prater 5eura

NAČIN PLAĆANJA:
Pet mesecnih rata po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate (Credit agrikol banke)

 

NAPOMENE:
– zbog poštovanja satnice i programa putovanja ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu zbog regulisanja povraćaja sredstava, po osnovu „tax free“

– za ovo putovanje državljanima Republike Srbije je potreban “crveni”  biometrijski pasoš.

– preporučujemo da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropsku unije (rok važenja pasoša, potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja

– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).

– Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

-Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA, ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NA SPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIOM

 

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  MOJA TRAVEL, KRAGUJEVAC

Organizator putovanja   MOJA  TRAVEL, Licenca br. OTP 20/2017